Het Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord is een samenwerkingsverband van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en instellingen op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn.

Doel van het Zorg en Veiligheidshuis Limburg Noord (ZVH)

Het ZVH Limburg Noord biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVH alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers snel en effectief stabiliseren en herstellen. De casussen van het ZVH zijn altijd multicomplex. Dit wil zeggen dat er altijd meerdere professionals bij betrokken zijn. Als schakelpunt van informatie en expertise levert het ZVH een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van de maatschappij.

Twee pijlers

Het ZVH heeft twee pijlers met elk hun eigen schaalgrootte en verbijzondering:

 • Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang uitgevoerd voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (met uitzondering van Mook & Middelaar, Gennep)
 • Veiligheid en Zorg, uitgevoerd voor de gemeenten van Noord-Limburg. Dit onderdeel kent een verdere onderverdeling in:
  • jeugd & veiligheid;
  • nazorg gedetineerden;
  • Top-X aanpak.

Samenwerkende partners

 • Openbaar Ministerie
 • Politie
 • Reclassering Nederland
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Veilig Thuis
 • Bureau Jeugdzorg
 • William Schrikker Groep
 • Ministerie van Veiligheid & Justitie
 • Provincie Limburg
 • UWV
 • SVG Reclasseringszorg
 • Leger des Heils
 • Koraal Groep
 • Mutsaersstichting
 • Moveoo
 • GGZ Vincent van Gogh
 • De Rooyse Wissel


"Waar zorg, wonen en veiligheid

samen komen rond complexe problematiek"

Inschrijven nieuwsbrief