Jeugd en veiligheid

Beschermingstafel

De Beschermingstafel neemt – liefst in aanwezigheid van ouders en jeugdigen – een besluit over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Het ZVH geeft uitvoering aan de rol van onafhankelijke voorzitter en verzorgt het secretariaat van de Beschermingstafel.

Voorzitter beschermingstafel

Vanaf augustus 2015 geeft het Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord vorm en uitvoering aan een aantal thema’s die te maken hebben met Jeugd en Veiligheid. Het voorzitten van de Beschermingstafel Noord-Limburg is een van deze taken. Een bespreking aan de Beschermingstafel heeft tot doel om met ouder(s) en jeugdige(n) vanaf 12 jaar, af te wegen of een raadsonderzoek nodig is. Een onderzoek door de RvdK geeft antwoord op de vraag of de kinderrechter wordt verzocht uitspraak te doen of hulpverlening binnen een gedwongen kader (bv. Ondertoezichtstelling, Voogdij, Uithuisplaatsing) noodzakelijk is.

Rol van het ZVH

De Beschermingstafel in Noord-Limburg is belegd bij het Zorg en Veiligheidshuis namens 7 Noord-Limburgse gemeenten (Bergen, Venray, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo).  Zoals overeengekomen in het samenwerkingsprotocol levert het ZVH de onafhankelijke voorzitter van de Beschermingstafel en het secretariaat. De Beschermingstafel is een overleg waar de opvoedingssituaties van jeugdigen besproken worden die in hun ontwikkeling en/of veiligheid worden bedreigd.

De Beschermingstafel bestaat naast de verzoeker en incidentele deelnemers zoals ouders, jeugdige en betrokken hulpverlening uit een aantal vaste deelnemers, te weten:

  • Voorzitter, namens 7 Noord-Limburgse Gemeenten (Bergen, Venray, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo) vanuit het Zorg en Veiligheidshuis
  • Secretaris vanuit het Zorg en Veiligheidshuis
  • Gedragsdeskundige, namens de voornoemde 7 Noord-Limburgse Gemeenten
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Veilig Thuis

Aanmelden

Een verzoek tot bespreking aan de Beschermingstafel wordt door de verzoeker eerst besproken met de ouders en jeugdige. Daarna volgt een aanmelding middels het indienen van een VTO. In Noord-Limburg kunnen onderstaande instanties een verzoek tot bespreking aan de Beschermingstafel indienen:

  • 7 Noord-Limburgse gemeenten
  • Veilig Thuis
  • Gecertificeerde Instelling (BJZ, WSG)
  • Raad voor de Kinderbescherming

Instructiefilm Beschermingstafel Noord-Limburg: https://youtu.be/seUqBhVFWJQ

Download Factsheet Beschermingstafel


"Waar zorg, wonen en veiligheid

samen komen rond complexe problematiek"