Jeugd en veiligheid beschermingstafel

De Jeugd beschermingstafel neemt – liefst in aanwezigheid van ouders en jeugdigen – een besluit over het starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Het ZVH levert de onafhankelijke voorzitter van de beschermingstafel.

Dit onderzoek kan eindigen in een rechterlijke uitspraak. Gedwongen hulp is dan ook een uiterste middel. Het is zeer ingrijpend voor zowel ouders als kinderen. Ouders kunnen de zeggenschap over hun kind verliezen. Kinderen kunnen voor hun eigen veiligheid onder toezicht of in een (gesloten) jeugdinrichting worden geplaatst.

Voorzitter beschermingstafel

Vanaf augustus 2015 geeft het Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord vorm en uitvoering aan een aantal thema’s die te maken hebben met Jeugd en Veiligheid. Het voorzitten van de Beschermingstafel Noord-Limburg is een van deze taken. Een bespreking aan de Beschermingstafel heeft tot doel om, met ouders en jeugdige vanaf 12 jaar, af te wegen of er een raadsonderzoek nodig en/of wenselijk is. Mocht er een raadsonderzoek worden gestart dan wordt daarin onderzocht of er een beschermingsmaatregel moet worden gevraagd aan de kinderrechter.

Rol van het ZVH

De Beschermingstafel in Noord-Limburg is ondergebracht bij het Zorg en Veiligheidshuis. Zoals overeengekomen in het samenwerkingsprotocol levert het ZVH de onafhankelijke voorzitter van de beschermingstafel. De beschermingstafel bespreekt veiligheidssituaties van jeugdigen. Daarbij is naast de voorzitter aanwezig: de verzoekende instantie, de RvdK, Veilig Thuis, een gedragswetenschapper en (bij voorkeur) ouders en jeugdige vanaf 12 jaar.

De Beschermingstafel bestaat, naast incidentele deelnemers zoals verzoekers, ouders en jeugdige, uit een aantal vaste deelnemers te weten:

  • Voorzitter, namens 7 Noord-Limburgse Gemeenten (Bergen, Venray, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo) vanuit het Zorg en Veiligheidshuis
  • Gedragsdeskundige, namens de voornoemde 7 Noord-Limburgse Gemeenten
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Veilig Thuis

De Beschermingstafel is een overleg voor jeugdigen die in hun ontwikkeling en/of veiligheid worden bedreigd en waarbij de bereidheid, het vermogen en het vertrouwen in ouders om de ernstige bedreigingen weg te nemen te laag of onvoldoende is. Daarnaast kan de beschermingstafel ook anoniem geconsulteerd worden voor advies.

Aanmelden

Een melding kan worden gedaan door een jeugd/gezinscoach in een van de zeven Noord-Limburgse gemeenten, de RvdK, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling.

Een verzoek tot bespreking aan de beschermingstafel wordt door de verzoeker eerst besproken met de ouders en jeugdige. Daarna volgt een aanmelding middels het indienen van een VTO. In Noord-Limburg kunnen onderstaande instanties een verzoek tot bespreking aan de Beschermingstafel indienen: Gezinscoaches gemeenten van Noord-Limburg Veilig Thuis Gecertificeerde Instelling (BJZ, WSG) Raad voor de Kinderbescherming.

Instructiefilm Beschermingstafel Noord-Limburg: https://youtu.be/seUqBhVFWJQ

Download Factsheet Beschermingstafel


"Waar zorg, wonen en veiligheid

samen komen rond complexe problematiek"