Maatschappelijke Opvang

Maatschappelijke Opvang (MO) is bedoeld voor dak- en thuislozen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Maatschappelijke Opvang organiseert een tijdelijk verblijf met zorg en begeleiding zodat de burger uit kan stromen naar een zo zelfstandig mogelijke situatie. MO is een voorziening vanuit de WMO.

Vanwege de vaak complexe zorgvraag is dit onderdeel van de WMO niet gemeentelijk maar regionaal geregeld. Het Zorg en Veiligheidshuis voert een aantal taken uit met betrekking to MO voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (met uitzondering van de gemeente Weert). MO kent de volgende voorzieningen:

  • vrouwenopvang;
  • jongerenopvang;
  • dag- nacht- en flexibele crisisopvang;
  • vervolgopvang (ook voor gezinnen).

Rol van ZVH

Het ZVH bewaakt de juiste toegang voor burgers naar de MO. Daarnaast voert het de regie over instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten naar de hoogst haalbare woonsituatie. Het ZVH vervult ook de consultfunctie voor preventie en herstel van cliënten. Tot slot adviseert het ZVH beleidsmakers (onder andere over verbeteringen in de ketensamenwerking).

Aanmelden

Voor complexe vragen op het gebied van (WMO) zorg en/of veiligheid, op casusniveau of breder, kunt u via het aanmeldformulier uw vraag stellen en sturen naar het algemene e-mailadres.


"Waar zorg, wonen en veiligheid

samen komen rond complexe problematiek"