Nazorg Gedetineerden

Het ZVH zorgt bij de re-integratie van ex-gedetineerden voor ondersteuning op vijf basisvoorwaarden. Tot voor kort keerden ex-gedetineerden zonder basisvoorwaarden terug in de maatschappij wat de kans op recidive aanzienlijk vergroot.

De vijf basisvoorwaarden waar het ZVH ex-gedetineerden bij helpt zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • onderdak direct na ontslag uit detentie;
  • inkomen uit werk of uitkering (als er geen werk beschikbaar is, zoekt het ZVH naar een dagbesteding).
  • inzicht in de schuldenproblematiek;
  • realiseren van zorg en een zorgverzekering.

Rol van ZVH

Uiteraard is de ex-gedetineerde zelf de eerstverantwoordelijke om deze basisvoorwaarden op orde te brengen. Het ZVH zorgt dat de betrokken organisaties soepel kunnen samenwerken voor een snelle resocialisatie.

Aanmelden

De penitentiaire inrichting waar de ex-gedetineerde het laatst verbleef verzorgt de aanmelding via het Digitale Platform Aansluiting Nazorg (DPAN).


"Waar zorg, wonen en veiligheid

samen komen rond complexe problematiek"