Sfeerverslag Seminar Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord d.d. 31-3-2016.

(Opzet zaal)Op donderdag 31 maart 2016 vond in Zalencentrum De Schakel in Reuver een seminar georganiseerd door het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord plaats. Doel van dit seminar was om de uitgenodigde bestuurders en beleidsmedewerkers een blik te geven achter de deur van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Aanleiding hiertoe was de nieuwe taakstelling van het ZVH. De klassieke doelgroepen van het Veiligheidshuis zijn sinds 1 januari 2015 losgelaten en in plaats daarvan zijn taken op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor de regio Noord- en Midden-Limburg en taken op het gebied van Veiligheid& Zorg voor de regio Noord-Limburg bij het ZVH belegd.

Na een welkomstwoord van Karen in ’t Zandt, implementatiemanager van het ZVH, werden de aanwezigen onder leiding van dagvoorzitter Robert Kuipers door de verschillende taken van het ZVH geloodst. Hiertoe werd gebruik gemaakt van een fictieve casus over een gezin met multiproblematiek waarvan alle gezinsleden in beeld kwamen bij het ZVH.

 

 

Door middel van presentaties, geluidsopnames, filmpjes en zeer enthousiast ontvangen gespeelde scenes door Helder Theater werd een beeld geschetst van de talloze activiteiten die uitgevoerd worden door het ZVH. Zo kwamen o.a. een keukentafelgesprek ten behoeve van een Beschermd Wonen-indicatie, coördinatie nazorg gedetineerden, Top X prioritering, koppeling met ZSM, de Beschermingstafel jeugd en Veldtafel CMA voorbij.


De aanwezigen werden actief betrokken door middel van vragen en uitdagingen om zich zo te verdiepen in de complexe materie.

 

Aansluitend aan de presentaties door het ZVH werd een lezing gegeven door gastspreker Erik Steketee  over ketenregie, processen, ambities en prestatie indicatoren. Er was veel herkenning bij de aanwezigen die werkzaam zijn als uitvoerders en er werden dan ook volop vragen gesteld.

Deze informatieve middag werd afgesloten door Barthelomeus die op muzikale en komische wijze alle besproken zaken nogmaals de revue liet passeren.


"Waar zorg, wonen en veiligheid

samen komen rond complexe problematiek"

Inschrijven nieuwsbrief